Mã : 32451

Tên : Cá Tầm Chưng Tương

Loại : Món cá

Giá từ : 480,000