Mã : 82383

Tên : Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt

Loại : Món cá và ếch

Giá từ : 340,000