Mã : 82383

Tên : Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt

Loại : Món cá

Giá từ : 340,000