Mã : 65867

Tên : Cá Diêu Hồng Hấp Hong Kong

Loại : Món cá

Giá từ : 250,000