Mã : 89628

Tên : Cá Chẽm Hấp Hong Kong

Loại : Món cá

Giá từ : 340,000