Mã : 82651

Tên : Cá Lóc Hấp Bầu

Loại : Món cá

Giá từ : 250,000