Mã : 84731

Tên : Cá Diêu Hồng Sốt Chua Ngọt

Loại : Món cá

Giá từ : 250,000