Mã : 19346

Tên : Cá tai tượng sót chua ngọt

Loại : Món cá

Giá từ : 300,000