Mã : 41515

Tên : Cá Bống Mú Hấp Kỳ Lân

Loại : Món cá và ếch

Giá từ : 500,000