Mã : 41515

Tên : Cá Bống Mú Hấp Kỳ Lân

Loại : Món cá

Giá từ : 500,000