Mã : 89434

Tên : Cá Chẽm Sốt Chanh Dây

Loại : Món cá và ếch

Giá từ : 340,000