Mã : 77229

Tên : Cá Lóc Hấp Hồng Kong

Loại : Món cá

Giá từ : 250,000