Mã : 41785

Tên : cá tai tượng chiên giòn

Loại : Món cá

Giá từ : 300,000