Mã : 23477

Tên : Cá Bống Mú Chưng Tương

Loại : Món cá

Giá từ : 500,000