Mã : 26211

Tên : Gà tiềm ớt hiểm

Loại : Món gà

Giá từ : 370,000