Mã : 26211

Tên : Gà tiềm ớt hiểm

Loại : Món gà và mực

Giá từ : 370,000