Mã : 49584

Tên : gà chặt lá chanh

Loại : Món gà và mực

Giá từ : 370,000