Mã : 76546

Tên : Gà hấp mắm nhĩ

Loại : Món gà và mực

Giá từ : 370,000