Mã : 22651

Tên : Gà tiềm hạt sen

Loại : Món gà và mực

Giá từ : 370,000