Mã : 47763

Tên : Gà nấu nấm

Loại : Món gà và mực

Giá từ : 370,000