Mã : 59146

Tên : Gà quay + xôi chiên

Loại : Món gà và mực

Giá từ : 370,000