Mã : 89365

Tên : Gà nấu lá giang

Loại : Món gà và mực

Giá từ : 370,000