Mã : 89365

Tên : Gà nấu lá giang

Loại : Món gà

Giá từ : 370,000