Mã : 26451

Tên : Gà hầm ngũ quả

Loại : Món gà và mực

Giá từ : 370,000