Mã : 26451

Tên : Gà hầm ngũ quả

Loại : Món gà

Giá từ : 370,000