Mã : 33938

Tên : Gà nổ muối hột

Loại : Món gà

Giá từ : 370,000