Mã : 12926

Tên : Gà quay + bánh bao

Loại : Món gà và mực

Giá từ : 370,000