Mã : 83271

Tên : Tôm Sú Ủ Muối Hột

Loại : Món tôm và ba ba

Giá từ : 380,000