Mã : 92132

Tên : Tôm Sú Rang Me

Loại : Món tôm và ba ba

Giá từ : 380,000