Mã : 33233

Tên : Tôm sú hấp thái

Loại : Món tôm và ba ba

Giá từ : 380,000