Mã : 93628

Tên : Tôm Sú Cháy Tỏi

Loại : Món tôm và ba ba

Giá từ : 380,000