Mã : 31371

Tên : Tôm Sú Rang Muối Hồng Kong

Loại : Món tôm và ba ba

Giá từ : 380,000