Mã : 46261

Tên : Vịt quay lá móc mật

Loại : Món vịt

Giá từ : 340,000