Mã : 14821

Tên : Vịt hầm hạt sen

Loại : Món vịt

Giá từ : 340,000