Mã : 18214

Tên : Vịt hầm ngũ quả + mì

Loại : Món vịt

Giá từ : 340,000