Mã : 49518

Tên : Vịt nấu chao

Loại : Món vịt

Giá từ : 340,000