Mã : 82135

Tên : Vịt nướng lu

Loại : Món vịt

Giá từ : 340,000