Mã : 49823

Tên : Tôm Sú Lăn Bột Chiên

Loại : Món tôm

Giá từ : 380,000