Mã : 75253

Tên : Tôm Sú Hấp Bia

Loại : Món tôm và ba ba

Giá từ : 380,000