Mã : 75253

Tên : Tôm Sú Hấp Bia

Loại : Món tôm

Giá từ : 380,000