Mã : 59267

Tên : Tôm Càng Xanh Rang Me

Loại : Món tôm và ba ba

Giá từ : 650,000