Mã : 71249

Tên : Tôm Sú Chiên Cốm Xanh

Loại : Món tôm và ba ba

Giá từ : 380,000