Mã : 71249

Tên : Tôm Sú Chiên Cốm Xanh

Loại : Món tôm

Giá từ : 380,000