Mã : 79975

Tên : Tôm Càng Xanh Hấp Bia

Loại : Món tôm và ba ba

Giá từ : 650,000