Mã : 79975

Tên : Tôm Càng Xanh Hấp Bia

Loại : Món tôm

Giá từ : 790,000