Mã : 96464

Tên : Soup tuyết nhĩ nắm đông cô

Loại : Món Soup và rau

Giá từ : 200,000