Mã : 96464

Tên : Soup tuyết nhĩ nắm đông cô

Loại : Món Soup

Giá từ : 200,000