Mã : 82954

Tên : Soup hải sâm

Loại : Món Soup

Giá từ : 200,000