Mã : 43583

Tên : soup sò điệp hải sản

Loại : Món Soup và rau

Giá từ : 250,000