Mã : 88142

Tên : soup bào ngư/ gà xé

Loại : Món Soup và rau

Giá từ : 300,000