Mã : 64857

Tên : Soup đông cô gà xé

Loại : Món Soup và rau

Giá từ : 200,000