Mã : 64857

Tên : Soup đông cô gà xé

Loại : Món Soup

Giá từ : 200,000