Mã : 48115

Tên : Mực ống hấp hành gừng

Loại : Menu mẫu 14

Giá từ : 380,000