Mã : 81518

Tên : Lẩu gà núi tìm ớt hiểm

Loại : Menu mẫu 14

Giá từ : 400,000