Mã : 82985

Tên : Chả cá thác lát chiên cốm

Loại : Menu mẫu 14

Giá từ : Liên hệ