Mã : 48325

Tên : Cá bóng mú hấp Hồng Kong

Loại : Menu mẫu 14

Giá từ : 500,000