Mã : 61666

Tên : Lẩu Tôm Thái

Loại : Món Lẩu

Giá từ : 330,000