Mã : 76534

Tên : Lẩu Gà Ta Nấu Lá Giang

Loại : Món Lẩu

Giá từ : 370,000