Mã : 22835

Tên : Lẩu Thập Cẩm

Loại : Món Lẩu

Giá từ : 330,000