Mã : 67654

Tên : Lẩu Đồng Quê

Loại : Món Lẩu

Giá từ : 330,000